V Maraton Karpiowy – regulamin zawodów

„V Maraton Karpiowy Suchedniów” 25-28.05.2023 r.. (zawody 4-dniowe)

1. Zawody mają charakter towarzyski, w przypadku wystąpienia nieporozumień prosimy postarać się załatwić je pomiędzy zawodnikami, w koleżeńskiej atmosferze.

2. Zawody odbywają się w kategorii „Open”. Wymogiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie aktualnych opłat pozwalających na wędkowanie na wodach Okręgu Kielce.

3. Zawody rozgrywane są w kwalifikacji drużynowej (drużyna tj. dwóch zawodników lub dwóch zawodników + Team Runner).

4. Drużyna może korzystać z pomocy jednego Team Runnera, którego obecność należy zgłosić przed rozpoczęciem zawodów oraz opłacić jego udział.

5. Team Runner może brać czynny udział w zawodach: rozbijanie obozowiska, szykowanie sprzętu, zanęt, sondowanie, nęcenie, holowanie, podbieranie i wypinanie ryb oraz przygotowanie ich do ważenia, sesji fotograficznych i filmowania. Team Runner jest pełnoprawnym członkiem drużyny.

6. Ryby zaliczające się do klasyfikacji to karp i amur o wadze od 4 kg.

7. Do klasyfikacji głównej zaliczane są trzy największe ryby.

8. Nagrodzone zostaną miejsca 1, 2, 3 oraz za największą rybę zawodów.

9. O zwycięstwie decyduję łączna waga złowionych ryb przez daną drużynę.

10. Połów odbywa się metodą gruntową (włosową) przy użyciu dwóch wędek przez każdego z zawodników z wyłączeniem Team Runnera.

11. Złowione ryby przechowujemy w workach karpiowych. Ważenie ryb odbywa się codziennie, dwukrotnie o godz. 7:00 oraz 19:00. Amury oraz duże karpie o wadze ok. 10kg zgłaszamy natychmiast, niezależnie od godziny. Tel. do sędziów wagowych: 668 448 747 (Michał), 792 783 595 (Piotr)

12. Łowienie jak i nęcenie odbywa się z brzegu.

13. Zakaz używania środków pływających.

14. Zakaz używania żywych przynęt i zanęt.

15. Organizator wymaga bezwzględnego używania maty karpiowej oraz podbieraka karpiowego.

16. Ryby holujemy w obrębie swojego stanowiska. W przypadku wpłynięcia ryby w zestaw sąsiadów mają oni prawo zgłosić protest, wtedy ryba nie będzie zaliczona (przypominamy koleżeńska atmosfera, tak więc protestów nie polecamy).

17. Czynności związane z łowieniem mają prawo wykonywać tylko zawodnicy.

18. Ryba zacięta przed sygnałem kończącym zawody musi zostać wyholowana maksymalnie do 20 min. po sygnale kończącym.

19. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania porządku i zabrania śmieci ze sobą.

20. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, organizator nie będzie zwracał wpłaconego wpisowego.

21. Ubezpieczenia (OC / NW) startujących w zawodach dokonują sami zawodnicy lub instytucje delegujące zawodników.

22. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi być cały czas co najmniej jeden zawodnik. W razie rezygnacji z łowienia jednego zawodnika z drużyny drugi może łowić jedynie na dwie wędki.

23. Na stanowisku drużyny dopuszcza się obecność osób postronnych (znajomi, rodzina), nie biorących udziału w zawodach, o ile wszyscy członkowie drużyny wyrażają na to zgodę.

24. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie, jednak będzie to uprzednio konsultowane z zawodnikami.

25. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację zdjęć w prasie, mediach społecznościowych oraz stronie internetowej Koła.

26. W przypadku niestosowania się do powyższego regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodników, bez zwrotu opłaty wpisowej.

27. Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

OBIADY – PIĄTEK i SOBOTA W GODZ. 13:00 – 14:00 do odbioru w miejscach oznaczonych jako „P”

Zdjęcia z rybami prosimy przesyłać na adres pzw.suchedniów@gmail.com lub MMSem/WhatsApp na nr 793 734 159 lub za pomocą aplikacji Messenger na niniejszy profil.