Składki w roku 2024

Składki na ochronę i zagospodoarowanie wód w Okręgu PZW w Kielcach w 2024 roku

Zarówno składka podstawowa jak i ulgowa na „wody górskie I – Mierzawa” i „wody górskie II – bez Mierzawy” pozostały bez zmian.

Składka podstawowa na „wody nizinne + środki pływające” wzrosła o 20 zł, a ulgowa o 10 zł. Związane jest to z podpisaniem porozumienia z większością Okręgów należących do tzw Ściany Wschodniej. Na zebraniu Okręgi podpisujące ze sobą porozumienie ustaliły właśnie takie stawki.

Składka ulgowa dla młodzieży 17-24 będzie wynosiła 42 zł, czyli tyle co w tym roku na wody nizinne ze środkami pływającymi. Jednak w przyszłym roku będzie pozwalała ona wędkować młodym wędkarzom również na naszych wodach górskich (również na Mierzawie).

Członkowie uczestnicy ( do 16 lat ) są zwolnieni z opłaty na zagospodarowanie i ochronę wód.

Obniżce uległy składki okresowe (1,3 i 7 dniowe) zarówno dla osób zrzeszonych jak i niezrzeszonych.

Lp.RODZAJ  SKŁADKIKWOTA ZŁ.
 I. SKŁADKA CZŁONKOWSKA  170, 
 SKŁADKA CZŁONKOWSKA ULGOWA 25%– odznaczeni srebrną odznaką PZW  128,  
 SKŁADKA CZŁONKOWSKA ULGOWA 50%– odznaczeni złotą odznaką PZW- członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności  85,    
SKŁADKA CZŁONKOWSKA ULGOWA 75%– członkowie uczestnicy do lat 16- młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat- odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami43, 
 II. SKŁADKA  na ochronę i zagospodarowanie wód pełna (górska I – Mierzawa)
1. podstawowa
2. ulgowa
3. ulgowa młodzież 17 – 24 lat
4. uczestnika – do lat 16 
300,
200,
42,
0, 
SKŁADKA na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (górska II – bez Mierzawy)
1. podstawowa
2. ulgowa
230,
150, 
 SKŁADKA na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (nizinna ze środków pływających i z brzegu)
1. podstawowa
2. ulgowa
3. składka na porozumienia * 
190,
130,
40, 
 SKŁADKA na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniająca:      
– dopłata na wody górskie I      
– dopłata na wody górskie II 
110,
40,
III. WPISOWE      
– członka zwyczajnego       
– uczestnika – do lat 16
30,
0, 
VI.Legitymacja członkowska10,
V.Legitymacja uczestnikabezpł.
 VI. SKŁADKA OKRESOWA                                       Członek PZW                                                           Niezrzeszony                         Pełna (w. gór.)   Niepełna (w. nizin.)                   Pełna (w. gór.)   Niepełna (w. nizin.)    – 1 dniowa               45,-              25,-                                               65,-                  40,-    – 3 dniowa               80,-              50,-                                             135,-                  95,-    – 7 dni                    125,-              75,-                                             205,-                155,-    – roczna                                                                                           600,-                500,- 

*dotyczy porozumień z okręgami Ściany Wschodniej

1. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna (górska I z Mierzawą: 300,-, 200,-, 42,-, 0,-) upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Kielcach tj.: wodach górskich (krainy pstrąga i lipienia) wraz z obwodem rybackim rzeki Mierzawa nr 1, nizinnych z brzegu oraz ze środków pływających.

2. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (górska II bez rzeki Mierzawa: 230,-, 150,-) upoważnia do wędkowania na  wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Kielcach tj.: wody górskie ( z wyłączeniem obwodu rybackiego rzeki Mierzawa nr 1), nizinnych z brzegu oraz ze środków pływających.

3. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (nizinna ze środków pływających: 190,-, 130,-, 40,-) upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych ogólnodostępnych Okręgu PZW w Kielcach ze środków  pływających i z brzegu.

4. Wnoszący  składkę na ochronę i zagospodarowanie wód otrzymuje dokument „Zezwolenie na amatorski połów ryb”  opatrzony hologramem oraz rejestr połowu ryb. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2024 r. Druk  zezwolenia i rejestru  połowu ryb jest bezpłatny.

5. Składkę członkowską oraz na ochronę i zagospodarowanie wód uczestnika uprawnionego do swego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Składka ta upoważnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych w całym kraju po uprzednim pobraniu zezwolenia na amatorski połów ryb z danego okręgu.     

6.  Członkowie uczestnicy do lat 16 są zwolnieni z wpisowego, składki na zagospodarowanie oraz z opłaty za legitymację członkowską.

7. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Opiekun musi posiadać aktualne zezwolenie na amatorski połów ryb na wodach Okręgu PZW w Kielcach.

8. Składkę ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód opłacają:

  • odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW,
  • mężczyźni od 65 roku życia pod warunkiem posiadana stażu członkowskiego powyżej 10 lat (w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek),
  • kobiety  od 60 roku życia życia pod warunkiem posiadana stażu członkowskiego powyżej 10 lat (w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek), 
  • niepełnosprawni o znacznym stopniu niepełnosprawności.

     9. Składkę ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód – młodzież 17 – 24 lat opłacają: młodzież szkolna i studenci w wieku od 17 do 24 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

    10. Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami zwolnieni są ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód, po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub dokonaniu wpisu do legitymacji członkowskiej, obowiązuje ich składka członkowska w wysokości podanej w tabeli składek.

     11.Członkowie Honorowi zwolnieni są ze składki członkowskiej oraz składkina ochronę i zagospodarowanie wód za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

12. Przy dokonaniu opłaty uzupełniającej należy okazać uprzednio otrzymane zezwolenie i legitymację, w celu wklejenia znaków.

13. Ulgami nie są objęte składki okresowe.

14. Składki oraz opłaty okresowe pełne upoważniają do połowu na wodach górskich, nizinnych ze środków pływających oraz na wodach nizinnych z brzegu.

15. Składki oraz opłaty okresowe niepełne upoważniają do połowu ryb na wodach nizinnych ze środków pływających oraz z brzegu.

16. Składki oraz opłaty okresowe wnoszone są wyłącznie w aplikacji zamieszczonej na stronie https://kielce.pzw.pl/ Dodatkowo wędkarz zobowiązany jest do posiadania wypełnionego druku „Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką” wygenerowanego przez system elektronicznych płatności zezwolenia wraz z rejestrem połowu.

17. Składki całoroczne mogą zostać opłacone poprzez:

  • Skarbnika Koła – osoby, które opłaciły w roku 2023 składki poprzez serwis www.pzwkielce.eparki.pl muszą okazać podczas opłacenia składek na rok 2024 zezwolenie wygenerowane przez system
  • System płatności elektronicznej – odnośnik do aplikacji załączony na stronie https://kielce.pzw.pl/

18. Osoba opłacająca składki ma obowiązek zdać rejestr połowu za rok 2023 do skarbnika, w przypadku opłacenia składek przez system elektroniczny przekazać do Biura Zarządu Okręgu drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Uchwała nr 66 Zarządu Okręgu PZW w Kielcach z dnia 23.10.2023 r.  Obowiązuje od 01 stycznia 2024 r.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *