Zasady finansowania zawodników-reprezentantów Koła na zawodach okręgowych

Zasady finansowania zawodników-reprezentantów Koła na zawodach okręgowych

Uchwała nr 1/2019

Zarządu Koła nr 47 Polskiego Związku Wędkarskiego w Suchedniowie z dnia 04.01.2019 roku. W sprawie opłat dla reprezentantów koła biorących udział w zawodach wędkarskich rozgrywanych poza kołem.

Na podstawie Statutu PZW § 56 i REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO Zarząd koła podjął uchwałę nr 1/2019 w sprawie:

1) Reprezentanci Koła delegowani przez Koło do udziału w zawodach spinningowych rozgrywanych poza kołem otrzymują „zanętowe” w wysokości 80 zł za turę/dzień zawodów. Koło pokryje opłatę startową. Prawo do delegacji mają zawodnicy sklasyfikowani w ubiegłorocznym spinningowym GPx koła na miejscach 1 – 5, spinningowy mistrz koła na poprzedni rok, zatwierdzeni przez Zarząd.

2) Reprezentanci Koła delegowani przez Koło do udziału w zawodach spławikowych rozgrywanych poza kołem otrzymują „zanętowe” w wysokości 100 zł za turę/dzień zawodów. Koło pokryje opłatę startową. Prawo startu ma drużyna spławikowa zatwierdzona przez Zarząd, ubiegłoroczny mistrz koła i osoby delegowane, zatwierdzone przez Zarząd.

3) Reprezentanci Koła biorący udział w Ogólnopolskich zawodach spinningowych rozgrywanych w ramach GPx Polski (Pierwsza Liga) otrzymują „zanętowe” w wysokości 80 zł za turę/dzień zawodów.

4) Reprezentanci Koła delegowani przez Koło do udziału w zawodach pod lodowych rozgrywanych poza kołem otrzymują „zanętowe” w wysokości 100 zł za turę/dzień zawodów. Koło pokryje opłatę startową. Prawo startu ma drużyna wyłoniona z pierwszej piątki GPx i Mistrz koła, zatwierdzeni przez Zarząd.

5) Reprezentanci Koła delegowani przez Koło do udział w zawodach wędkarskich  pozostałych w tym rzutowych i muchowych poza kołem „zanętowe” i startowe będą mieli rozliczane na zasadach zbliżonych lub podobnych jak w punktach powyższych tj. 80 zł za turę/dzień zawodów.

Sposób rozliczenia „zanętowego” reprezentanci koła każdorazowo muszą ustalić ze skarbnikiem koła.

Pozostałe ustalenia:

Jeżeli zawody odbywają się w miejscu gdzie wymagany jest nocleg, koło dopłaca do noclegu 35 zł za dobę dla zawodnika.

Delegacje służbowe rozliczamy zgodnie z obowiązującymi stawkami.  W odniesieniu do sportowców biorących udział w zawodach, którym zezwolono na użycie do podróży własnego pojazdu, obowiązuje zasada wykorzystania tego samochodu przynajmniej dla dwóch zawodników. Przy wykorzystaniu pojazdu tylko przez jednego zawodnika, przysługuje mu 50% ceny stawki za 1 kilometr.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.