Sadzenie drzewek olszy nad brzegami Kamionki

Akcja sadzenia drzewek nad brzegami Kamionki – 13.04.2024 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy przy sadzeniu drzewek olszy nad brzegami rzeki Kamionki.

Zbiórka uczestników koło Młyna Jędrów (ul. Koszykowa) o godz. 9:00