Regulamin Towarzyskich Zawodów Gruntowych

1. Zawody mają charakter towarzyski, w przypadku wystąpienia nieporozumień prosimy postarać się załatwić je pomiędzy zawodnikami, w koleżeńskiej atmosferze.

2. W zawodach odbywających się w kategorii „Open” wymogiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie aktualnych opłat pozwalających na wędkowanie na wodach Okręgu Kielce, bez względu na przynależność do konkretnego Koła PZW.

3. W zawodach odbywających się poza kategorią „Open” prawo startu mają wyłącznie członkowie należący do Koła PZW w Suchedniowie.

4. Wszystkie zawody organizowane przez Koło PZW w Suchedniowie odbywają się „na żywej rybie” tzn. są wypuszczane do wody po zważeniu przez komisję sędziowską.

5. Ryby zaliczające się w klasyfikacji określa tabela z wymiarami ochronnymi ryb na zawodach Okręgu PZW Kielce określona przez uchwałę 60/2020.

6. Złowione ryby przechowujemy do zakończenia zawodów w siatkach lub workach wędkarskich. W przypadku karpi i amurów zgłaszamy połów sędziemu telefonicznie, tuż po złowieniu.

7. Nagradzane zostają miejsca 1, 2, 3.

8. O zwycięstwie decyduję łączna waga złowionych ryb przez zawodnika.

9. Połów odbywa się metodą gruntową przy użyciu maksymalnie dwóch wędek. Dozwolony jest połów na drgającą szczytówkę, feedera oraz zestawy karpiowe.

10. Organizator wymaga bezwzględnego używania maty karpiowej oraz podbieraka karpiowego.

11. Łowienie jak i nęcenie odbywa się z brzegu.

12. Zakaz używania środków pływających oraz oznaczania miejsc połowów tzw. „markerami”.

13. Ryby holujemy w obrębie swojego stanowiska.

14. Czynności związane z łowieniem mają prawo wykonywać tylko zawodnicy.

15. Zaliczane są ryby wyholowane do sygnału końca zawodów. Ryba wyholowana po sygnale kończącym zawody nie będzie brana pod uwagę w klasyfikacji.

16. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania porządku i zabrania śmieci ze sobą.

17. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, organizator nie będzie zwracał wpłaconego wpisowego.

18. Ubezpieczenia (OC / NW) startujących w zawodach dokonują sami zawodnicy lub instytucje delegujące zawodników.

19. W czasie trwania zawodów, wędkujący musi być cały czas na swoim stanowisku.

20. Na stanowisku zawodnika dopuszcza się obecność osób postronnych (znajomi, rodzina), nie biorących udziału w zawodach, o ile sam zawodnik wyraża na to zgodę.

21. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem zawodów, jednak będzie to uprzednio konsultowane ze startującymi.

22. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację zdjęć w prasie, mediach społecznościowych oraz stronie internetowej Koła.

23. W przypadku niestosowania się do powyższego regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodników, bez zwrotu opłaty wpisowej.

24. Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.