Archiwum tagów: protokół

Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie za IV kwartał 2022 roku oraz I-III kwartał 2023 roku

Suchedniów, dnia 10.12.2023 r. Protokółz Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowieza IV kwartał 2022 roku oraz I-III kwartał 2023 roku Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Koła kol. Rafał Kutwin. Przywitał przybyłych gości w osobach kol. Pawła Książki przedstawiciela ZO PZW…
Czytaj więcej