Zbiornik Suchedniów na zasadach "złów i wypuść" na czas nieokreślony.