Dni urzędowania biura w Maju 2023

Dni urzędowania biura w Maju 2023: 2, 16 w godz. 17:00 – 19:00 oraz 13 maj w godz. 10:00 – 12:00.

Zgodnie ze Statutem PZW opłaty członkowskie należy uiścić do 30 kwietnia każdego roku. Po tym okresie obowiązuje opłata wpisowa w wys. 30 zł.