Wiosenne Sprzątanie Zalewu – relacja

W minioną sobotę 15 kwietnia miejscowi działacze Koła PZW w Suchedniowie zorganizowali wiosenne sprzątanie terenu wokół zalewu. Akcję rozpoczęto o godz. 10:00 na cyplu „pod dębem”, gdzie podzielono się na grupy.

Uczestnicy w przeciągu dwóch godzin zebrali ok. 10 worków śmieci zalegających na brzegach zbiornika. W akcji uczestniczyło kilkanaście osób.

Warto nadmienić, że w trakcie sprzątania zbiornika od jego wschodniej strony zamontowano dodatkowe, dwie tablice informacyjne.

Po zakończeniu inicjatywy wszyscy uczestnicy spotkali się przy ognisku na regeneracyjnym posiłku.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za pomoc. Jednocześnie zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy odwiedzają zalew w Suchedniowie o utrzymanie czystości dla wspólnego dobra.