Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Suchedniowie informuje członków Koła, że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w dniu 27 listopada 2022 r.

w Szkole Podstawowej nr 1 w Suchedniowie (dawne Gimnazjum)

Rozpoczęcie obrad w pierwszym terminie o godz. 10:00, w drugim terminie o godz. 10:15.

Zapraszamy wszystkich członków Koła PZW w Suchedniowie, wraz z legitymacją członkowską z ważnymi opłatami, potwierdzającą przynależność do Koła w Suchedniowie.

Na zebraniu będą omawiane oraz głosowane sprawy dotyczące działalności Koła oraz naszego zbiornika.

Serdecznie zaprasza Zarząd Koła!