Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Koła PZW w Suchedniowie za rok 2020 i III kwartały 2021 roku