Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Suchedniowie informuje członków Koła, że

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

odbędzie się w dniu 24 października 2021 r.

w Szkole Podstawowej nr 1 w Suchedniowie (dawne Gimnazjum)

Rozpoczęcie obrad w pierwszym terminie o godz. 10:00, w drugim terminie o godz. 10:30.