Walne Zebranie Sprawozdawcze 2018

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Suchedniowie informuje członków Koła, że
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła
odbędzie się w dniu 4 marca 2018 r.
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Suchedniowie
przy ul. Szarych Szeregów 6 (dawne Gimnazjum)
Rozpoczęcie obrad w pierwszym terminie o godz. 10:00
w drugim terminie o godz. 10:30