Zmiany w okresach ochronnych dla suma i węgorza!

Uchwałą nr 204 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 26.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, dotyczących okresów ochronnych ryb.

Na podstawie § 30 p.11 i p.19 Statutu PZW Zarząd Główny uchwala co następuje:

1. W Roz. VI ust.3 Regulaminu Amatorskiego Połowu ryb przepisy szczegółowe dotyczące, odpowiednio gatunku sum i węgorz, otrzymują brzmienie:

” – sum od 1 stycznia do 31 maja”

” – węgorz od 1 grudnia do 31 marca”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źrodło: http://www.pzw.org.pl/kielce/