Zmiany w ograniczeniach na wodach Okręgu Kielce w 2018 r

Ograniczenia PZW 2018

Warto zapoznać się ze zmianami uchwalonymi przez ZO PZW w Kielcach w związku z ograniczeniami na wodach Okręgu Kielce w 2018 r.

Link: https://pzw-suchedniow.pl/ograniczenia-na-wodach-pzw/