Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 2017

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Suchedniowie informuje członków Koła, że

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

odbędzie się w dniu 5 marca 2017 r.

w Gimnazjum im. St. Staszica w Suchedniowie.

Rozpoczęcie obrad w pierwszym terminie o godz. 10:00, w drugim terminie o godz. 10:30.