Jubileusz 60-lecia powstania Koła PZW w Suchedniowie

Polski Związek Wędkarski to największa organizacja pozarządowa w naszym mieście licząca niemal czterystu członków. W minioną sobotę obchodzono jubileusz 60-lecia powstania Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Suchedniowie. Za początek istnienia organizacji przyjmuje się datę 5 maja 1955 roku, kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w Szkole Podstawowej przy ul. Kościelnej. Pierwszym prezesem Koła został Marcin Stolarczyk.

Z okazji okrągłego jubileuszu zorganizowano uroczystość nad miejscowym zbiornikiem na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Obchody rozpoczęły się o godz. 8:00 zawodami wędkarskimi trwającymi dwie godziny. Forma rywalizacji nawiązywała do historii i tradycji wędkarstwa polskiego, bowiem uczestnicy łowili ryby wędkami bambusowymi czyli tzw. „klejonką”.

Część z zawodników dysponowała ciężko spotykanymi już w dzisiejszych czasach „perełkami” takimi jak chociażby unikatowa wędka GERMINA produkcji ówczesnego DDR. Wędkujący władali „sprzętem” popularnym pół wieku temu, ze względu na styl retro zawodów.

Ryby dopisywały uczestnikom niemniej efektywnie jak przy użyciu współczesnego sprzętu wędkarskiego. Po dwugodzinnych zmaganiach prowadzenie objął Tadeusz Przygoda, któremu udało się złowić 8 płoci. Trzecie miejsce na podium zajęli ex aequo Sławomir Bolechowski (2 szt.), Tadeusz Turski (2 szt.) oraz Waldemar Mączka (2 szt.). Uczestnikom zawodów retro dyplomy wręczył prezes Koła Mieczysław Ciszewski.

Tuż po zawodach rozpoczęto oficjalną część uroczystości. Prezes Koła Mieczysław Ciszewski przywitał zgromadzonych gości w osobach: Pana Cezarego Błacha Burmistrza Suchedniowa oraz wiceburmistrza Pana Dariusza Miernika, przedstawicieli Zarządu Okręgu PZW w Kielcach: wiceprezesa Zarządu Okręgu Pana Aleksandra Janysta oraz Pana Dariusza Miądzla, prezesów zaprzyjaźnionych Kół Wędkarskich, przedstawicieli mediów, całą brać wędkarską i wszystkich tych, którzy nie szczędzili wysiłków w pracy na rzecz naszego Koła oraz Polskiego Związku Wędkarskiego.

W dalszej kolejności Tadeusz Przygoda odczytał zgromadzonym historię powstania oraz działalności Koła PZW w Suchedniowie na przestrzeni minionych 60 lat. (LINK DO HISTORII KOŁA)

Głos zabrał Pan Cezary Błach witając zgromadzonych gości. Odniósł się on do ujętych w odczytanej historii Koła problemów ze współpracą włodarzy gminy z wędkarzami, dając nadzieję na poprawę sytuacji. Wspomniał również o szansie na rewitalizację zaniedbanego zbiornika, który przecież jest oczkiem w głowie dla suchedniowian.

Kolejnie Prezes Koła uhonorował pamiątkowymi statuetkami za długoletnią pracę na rzecz Koła PZW w Suchedniowie oraz za niesioną pomoc i współpracę następujące osoby: Andrzeja Drzazgę – prezesa Zarządu Okręgu PZW w Kielcach, Czesława Grychowskiego – dyrektora Zarządu Okręgu PZW w Kielcach, Jana Adamczyka – współzałożyciela Koła PZW w Suchedniowie, Cezarego Błacha – burmistrza UMiG Suchedniów, Krystynę Bąk, Wiesławę Bojdę, Urszule Solek z ZO PZW w Kielcach oraz pozostałych działaczy, którzy w dużym stopniu przyczynili się do istnienia i funkcjonowania wędkarskiej braci w naszym mieście: Jerzego Fąfarę, Bolesława Wątora, Zdzisława Grzelkę, Jana Kutwina, Ryszarda Lisockiego, Józefa Piątka, Kazimierza Michtę, Piotra Świerczkowskiego, Tadeusza Paska, Ryszarda Reka, Edwarda Ogonowskiego, Zbigniewa Mazuchowskiego, Ryszarda Tusznio, Janusza Szumielewicza, Tadeusza Turskiego, Tomasza Kutwina, Sławomira Markiewicza, Waldemara Działaka, Stanisława Kowalczyka, Stanisława Brzezińskiego, Andrzeja Serka, Józefa Lasotę, Leszka Łubka, Marka Krogulca, Krzysztofa Działaka, Tadeusza Przygodę, Grzegorza Michałkiewicza, Mateusza Bolechowskiego, Jarosława Serka, Rafała Kutwina, Pawła Adarczyna, Piotra Konefała oraz Michała Łubka. Wśród zasłużonych znalazł się jeden z założycieli Koła PZW w Suchedniowie, 96 – letni Bolesław Wątor, który wędkował przez ponad 80 lat!

Będąc przy głosie prezes Koła Mieczysław Ciszewski podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie, po czym przedstawiciele zaprzyjaźnionych Kół Wędkarskich oraz władze miasta wręczyli na ręce prezesa Koła okolicznościowe pamiątki.

W dalszej części rozpoczęto wspólne grillowanie, przy którym nie zabrakło dyskusji o tematyce wędkarskiej, dotyczącej zarówno dzisiejszych, jak i ówczesnych problemów z jakimi napotykają się wędkarze nad wodą. Pomimo wielu trudów i wysiłków Koło PZW działa po dziś dzień z przeliczeniem każdej złotówki.

Uroczystość zakończyła się po godz. 15:00.