Wędkarzu! Dbaj o czystość!

W minioną sobotę 9 maja członkowie zarządu Koła PZW w Suchedniowie dokonali uprzątnięcia brzegów zalewu od strony ul. Dawidowicza na całej szerokości. W ramach przeprowadzonej akcji zamontowano nowe stojaki na worki, po czym uprzątnięto zalegające nad brzegami butelki i innego rodzaju śmieci. Łącznie zebrano pięć 120 litrowych worków.

Drodzy wędkarze! Naszą wspólną sprawą jest, aby utrzymywać czystość i porządek w najczęściej odwiedzanych miejscach naszego akwenu. Widok pływających butelek i innych śmieci zalegających nad brzegami zbiornika skutecznie niszczy walory przyrodnicze i sprawia, że przebywanie w takim otoczeniu nie może być ani zdrowe, ani przyjemne.

Zgodnie z zapisem RAPR – „Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.”

Wędkarzu! Dbaj o czystość!