Walne Zebranie Sprawozdawcze 2015

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Suchedniowie informuje członków Koła, że

Walne Zebranie Sprawozdawcze

odbędzie się w dniu 8 marca 2015 r.

w Gimnazjum im. St. Staszica w Suchedniowie.

Rozpoczęcie obrad w pierwszym terminie o godz. 10:00, w drugim terminie o godz. 10:30.

Zarząd Koła