Pierwszy Maraton Karpiowy – Suchedniów 21/22/23.05.2021

zawody karpiowe suchedniów

Zarząd Koła PZW w Suchedniowie zaprasza na 3-dniowe zawody karpiowe, drużynowe w kategorii „open”.

Rozpoczęcie zawodów w piątek 21.05.2021 r. o godz. 16:00 na cyplu „pod dębem”.

Planowane zakończenie zawodów w niedzielę o godz. 10:00.

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.

W drugim dniu zawodów (sobota) przewidziany jest catering dla zawodników.

Zapisy u skarbnika Koła w dniach urzędowania biura Koła PZW w Suchedniowie tj. we wtorki i czwartki w godz. 18:00 – 19:30.

Obowiązuje opłata wpisowa w wys. 200 zł od drużyny.

Nr. tel. do kapitana sportowego: 504.220.474

Serdecznie zaprasza Zarząd Koła!

Pierwszy Maraton Karpiowy Suchedniów – Regulamin

„Pierwszy Maraton Karpiowy Suchedniów” 21, 22, 23.05.2021r. (zawody 3-dniowe)

1. Zawody mają charakter towarzyski, w przypadku wystąpienia nieporozumień prosimy postarać się załatwić je pomiędzy zawodnikami, w koleżeńskiej atmosferze.

2. Zawody odbywają się w kategorii „Open”. Wymogiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie aktualnych opłat pozwalających na wędkowanie na wodach Okręgu Kielce.

3. Zawody rozgrywane są w kwalifikacji drużynowej (drużyna tj. dwóch zawodników lub dwóch zawodników + Team Runner).

4. Drużyna może korzystać z pomocy jednego Team Runnera, którego obecność należy zgłosić przed rozpoczęciem zawodów oraz opłacić jego udział.

5. Team Runner może brać czynny udział w zawodach: rozbijanie obozowiska, szykowanie sprzętu, zanęt, sondowanie, nęcenie, holowanie, podbieranie i wypinanie ryb oraz przygotowanie ich do ważenia, sesji fotograficznych i filmowania. Team Runner jest pełnoprawnym członkiem drużyny.

6. Obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 200 zł za drużynę. Opłatę należy dokonać w biurze Koła PZW w Suchedniowie przy ul. Spokojnej 2, w trakcie godzin pracy biura tj. w każdy wtorek i czwartek w godz. 18:00 – 19:30. W przypadku korzystania przez daną drużynę z pomocy Team Runnera, obowiązuje dodatkowa opłata w wys. 50 zł.

7. Ryby zaliczające się do klasyfikacji to karp i amur o wadze od 4 kg.

8. Do klasyfikacji głównej zaliczane są trzy największe ryby.

9. Nagrodzone zostaną miejsca 1, 2, 3 oraz za największą rybę zawodów.

10. O zwycięstwie decyduję łączna waga złowionych ryb przez daną drużynę.

11. Połów odbywa się metodą gruntową (włosową) przy użyciu dwóch wędek przez każdego z zawodników z wyłączeniem Team Runnera.

12. Złowioną rybę zgłaszamy telefonicznie sędziemu i do czasu jego przybycia przechowujemy ją w siatce lub worku wędkarskim.

13. Karpie złowione w godzinach nocnych przechowujemy do rana i dopiero wtedy zgłaszamy połów sędziemu, amury zgłaszamy natychmiast, niezależnie od godziny.

14.  Łowienie jak i nęcenie odbywa się z brzegu.

15. Zakaz używania środków pływających.

16. Zakaz używania żywych przynęt i zanęt.

17. Organizator wymaga bezwzględnego używania maty karpiowej oraz podbieraka karpiowego.

18. Ryby holujemy w obrębie swojego stanowiska. W przypadku wpłynięcia ryby w zestaw sąsiadów mają oni prawo zgłosić protest, wtedy ryba nie będzie zaliczona (przypominamy koleżeńska atmosfera, tak więc protestów nie polecamy).

19. Czynności związane z łowieniem mają prawo wykonywać tylko zawodnicy.

20. Ryba zacięta przed sygnałem kończącym zawody musi zostać wyholowana maksymalnie do 20 min. po sygnale kończącym.

21. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania porządku i zabrania śmieci ze sobą.

22. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, organizator nie będzie zwracał wpłaconego wpisowego.

23. Ubezpieczenia (OC / NW) startujących w zawodach dokonują sami zawodnicy lub instytucje delegujące zawodników.

24. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi być cały czas co najmniej jeden zawodnik. W razie rezygnacji z łowienia jednego zawodnika z drużyny drugi może łowić jedynie na dwie wędki.

25. Na stanowisku drużyny dopuszcza się obecność osób postronnych (znajomi, rodzina), nie biorących udziału w zawodach, o ile wszyscy członkowie drużyny wyrażają na to zgodę.

26. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie, jednak będzie to uprzednio konsultowane z zawodnikami.

27. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację zdjęć w prasie, mediach społecznościowych oraz stronie internetowej Koła.

28. W przypadku niestosowania się do powyższego regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodników, bez zwrotu opłaty wpisowej.

29. Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.