Towarzyskie Nocne Zawody Gruntowe

Zarząd Koła PZW w Suchedniowie organizuje Towarzyskie Zawody Gruntowe Nocne, które odbędą się w dniach 20/21 Czerwca 2020 r.

Zbiórka uczestników na cyplu „pod dębem” o godz. 17:00.

Zawody odbędą się zgodnie zgodnie z wytycznymi odnośnie przeprowadzania zawodów w czasie pandemii.

Zawody przeznaczone są dla członków Koła PZW w Suchedniowie.

Na czas zawodów linia brzegowa – grobla oraz cypel „pod dębem” zostają zarezerwowane.

Serdecznie zaprasza Zarząd Koła!