Suchedniowskie karpiowanie 2016

Pomimo dużego wypłycenia, rybostan suchedniowskiego zbiornika utrzymuje się na dobrym poziomie. Przykładem tego są okazy złowione przez Krzysztofa Ziętkowskiego, a m. in. karp ozdobny (koi). Gratulujmy połowu i życzymy dalszych sukcesów!