Polityka prywatności

Informacje ogólne

Właścicielem portalu pzw-suchedniow.pl oraz profilu w serwisie społecznościowym Facebook (facebook.com/pzwsuchedniow) jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Suchedniowie z siedzibą przy ul. Spokojnej 2, 26-130 Suchedniów.

Ww. strona internetowa oraz profil w serwisie społecznościowym prezentują materiały multimedialne w postaci informacji, grafik, zdjęć oraz filmów dotyczących działalności Koła PZW w Suchedniowie, w tym informacje dot. zawodów wędkarskich, składek członkowskich oraz regulaminów połowu ryb.

 

Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa co do zawartości publikowanej na stronie internetowej, w tym do zdjęć oraz treści, są zastrzeżone.
2. Użytkownik publicznej sieci internet ma prawo do korzystania z całości materiałów prezentowanych na stronie internetowej nieodpłatnie, przez nieokreślony czas, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
3. Strona internetowa wraz z wszystkimi składowymi nie może byc wykorzystywana w celach komercyjnych.
4. Strona internetowa wraz z wszystkimi składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.).

 

Zasady korzystania

1. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy publikowanych przez użytkowników.
2. Właściciel portalu zastrzega, że nie będzie brał udziału w ewentualnych sporach pomiędzy użytkownikami, bądź czynnościach prawnych pomiędzy użytkownikami.
3. Właściciel portalu nie odpowiada za brak dostępu do portalu spowodowanego awarią dostawcy usług hostingowych lub konserwacją łączy / portalu.
4. Użytkownik portalu po akceptacji regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez portal zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ.U.nr.133 , poz 883), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. nr. 144 poz 1204).
5. Portal nie udostępnia możliwości tworzenia kont użytkowników oraz nie przechowuje danych osobowych dotyczących użytkowników. Użytkownicy mają możliwość dodawania komentarzy do treści prezentowanych na stronie oraz do korzystania z formularza kontaktowego podając dobrowolnie swój pseudonim, imię, bądź adres email.
6. Portal nie przekazuje innym osobom lub instytucjom w jakimkolwiek innym celu zgromadzonych danych użytkowników (dot. formularzy kontaktowych oraz komentarzy użytkowników).
6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników i administratorów portalu treści naruszających obowiązujące prawo, Statut PZW, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, zawierających treści naruszające prawa i dobra osobiste osób trzecich, dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujące do przemocy, a także treści o charakterze reklamowym. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści naruszających zasady Netykiety (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta). Właściciel portalu pzw-suchedniow.pl może przekazać dane użytkowników sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Konta użytkowników i administratorów portalu

1. Użytkownik ma dostęp do materiałów oraz treści prezentowanych na stronie internetowej bez możliwości i konieczności tworzenia konta użytkownika, po akceptacji niniejszego regulaminu (dostęp anonimowy).
2. Administrator portalu to osoba posiadająca uprawnienia do umieszczania oraz modyfikacji wszelkich materiałów cyfrowych w tym. zdjęć, filmów, infografik, informacji tekstowych dotyczących działalności Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Suchedniowie oraz działalności Polskiego Związku Wędkarskiego.
3. Administrator publikując treści, w tym infografiki, zdjęcia, filmy w serwisie oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa oraz udostępnia je innym użytkownikom portalu nieodpłatnie, na czas nieokreślony.
4. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do redagowania oraz usuwania przesłanych materiałów.
5. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do przesyłania do użytkowników portalu za pomocą poczty elektronicznej wiadomości będących odpowiedzią na zapytania zadawane poprzez formularz kontaktowy lub poprzez profil w serwisie społecznościowym Facebook (w tym usługę Messenger).

 

Ochrona prywatności

1. Portal pzw-suchedniow.pl nie gromadzi danych osobowych użytkowników, z wyjątkiem ograniczonego zakresu informacji w związku z wykorzystaniem plików cookie (są to małe pliki tekstowe umieszczane przez przeglądarkę internetową w komputerze, bądź telefonie użytkownika, wykorzystywane w chwili połączenia z serwisem).
2. Pliki cookies w żaden sposób nie wpływają niekorzystnie na wydajność lub funkcjonalność komputera, bądź telefonu użytkownika.
3. Pliki cookies zawierają dane dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu (interakcja użytkownika).

 

Zmiana regulaminu

1. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników i administratorów.
2. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące z chwilą publikacji na niniejszej stronie.

 

Klauzula informacyjna dot. RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
1) Administratorem danych jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego, 26-130 Suchedniów, ul. Spokojna 2.
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest administrator portalu, z którym kontakt możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną: pzwsuchedniow@gmail.com
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub Podmiot przetwarzający.
6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora lub Podmiotu przetwarzającego dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
8) Dane osobowe będą udostępniane na portalu internetowym pzw-suchedniow.pl w związku z organizacją zawodów wędkarskich (fotorelacje z zawodów, wyniki zawodów) oraz w materiałach będacych własnością Koła PZW w Suchedniowie (kronika koła w wersji cyfrowej oraz papierowej).
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.