Podziękowania za pomoc przy koszeniu zbiornika

Dziękujemy wszystkim obecnym za bezinteresowną pomoc przy koszeniu zbiornika. W ciągu trzech godzin udało nam się przygotować stanowiska pod nadchodzące zawody wędkarskie.