Wiosenne sprzątanie brzegów zalewu

sprzątanie brzegów zalewu suchedniów

Zapraszamy wszystkich chętnych na akcję wiosennego sprzątania brzegów zalewu, która odbędzie się 1.04.2023 r. Przyda się każda para rąk. Udostępniamy worki i potrzebny sprzęt.

Na zakończenie przewidziano ognisko na cyplu pod dębem.