Zbiornik w Suchedniowie na zasadach „złów i wypuść” na czas nieokreślony od roku 2023

Zgodnie z RAPR Okręgu Kielce obowiązującym od 2023 r. rozdział V, pkt. 4.2e oraz 4.5 na zbiorniku w Suchedniowie obowiązuje ZAKAZ ZABIERANIA RYB oraz ZAKAZ POŁOWU NA ŻYWĄ I MARTWĄ RYBKĘ.