Walne Zebranie Sprawozdawcze 2020

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Suchedniowie informuje członków Koła, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła odbędzie się w dniu 12 Stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Suchedniowie
przy ul. Szarych Szeregów 6 (dawne Gimnazjum).

Rozpoczęcie obrad w pierwszym terminie o godz. 10:00, w drugim terminie o godz. 10:30.