Trwa remont zalewu w Suchedniowie

Wraz z początkiem sierpnia rozpoczęto długo oczekiwany remont zalewu w Suchedniowie. Zbiornik wybudowany w latach 70-tych wymaga gruntownego remontu – głównie ze względu na stan zapory oraz duże zamulenie, spowodowane po części przez wywóz gliny na tereny przy rzece Kamionce, które miało miejsce podczas remontu drogi ekspresowej S7. Koszt inwestycji to niemal 3 mln złotych. W ramach inwestycji planowane jest:

  • odmulenie zbiornika
  • remont zapory
  • wzmocnienie brzegów
  • wykonanie rowów odwadniających,
  • przygotowanie czasowych dróg dojazdowych
  • rozwiązania zabezpieczające zbiornik przed zbyt szybkim zamuleniem
  • ścieżka rowerowa

Po dnie zbiornika przemieszcza się ciężki sprzęt, dlatego zabrania się wchodzenia na plac budowy. Według planów prace mają zostać zakończone wraz z końcem października tego roku.