Walne Zebranie Sprawozdawcze 2016

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Suchedniowie informuje członków Koła, że

Walne Zebranie Sprawozdawcze

odbędzie się w dniu 13 marca 2016 r.

w Gimnazjum im. St. Staszica w Suchedniowie.

Rozpoczęcie obrad w pierwszym terminie o godz. 10:00, w drugim terminie o godz. 10:30.

Zarząd Koła