Spławikowe Zawody Rejonowe o Puchar Przechodni Zarządu Okręgu PZW w Kielcach

12W minioną niedzielę dn. 7.09.2014 r. odbyły się Spławikowe Zawody Rejonowe o Puchar Przechodni Zarządu Okręgu PZW w Kielcach. Organizatorem zawodów było Koło PZW w Suchedniowie i odbywały się one na miejscowym zbiorniku. W rywalizacji mogli brać udział reprezentanci Kół rejonu piątego, w którego skład wchodzi 12 Kół PZW Okręgu Kieleckiego: Koło PZW w Bliżynie, Mircu, Mostkach, Zagnańsku, Koło PZW Kielce KKSM, Koło PZW Kielce UM, Koło PZW Nr 1 w Kielcach, Koło PZW Skarżysko-Miasto, Koło PZW Skarżysko-PKP, Koło PZW Skarżysko ZM oraz Koło PZW w Suchedniowie. Jedynie dwa spośród dwunastu Kół wyraziły chęć udziału w zawodach – organizator oraz Koło PZW Skarżysko-PKP. O godz. 6:00 zawodników przywitał sędzia główny zawodów Jacenty Jasik z Koła PZW w Mostkach, kapitan sportowy Koła PZW w Suchedniowie Tadeusz Przygoda oraz pozostali organizatorzy. Przedstawiono plan zawodów oraz wszelkie wytyczne dla startujących. Po wylosowaniu sektorów oraz stanowisk drużyny udały się na wyznaczony rewir.

Zawody trwały cztery godziny w jednej turze. Wędkarze narzekali na brania, które występowały sporadycznie. Do siatek trafiały najczęściej małe płotki oraz leszcze. Wszystkie złowione okazy zostały zważone oraz wypuszczone do wody. Ostatecznie zwycięzcą zawodów zostało Koło PZW w Suchedniowie, którego reprezentanci będą uczestniczyc w finale zawodów rejonowych na zbiorniku w Bliżynie dn. 21.09.2014. Skład osobowy drużyn oraz punktacja:

Koło PZW w Suchedniowie / Kabanior Team:

1. Anna Kotwica (senior, C-2, 1190 pkt.)
2. Jarosław Serek (senior, E-2, 1470 pkt.)
3. Jarosław Cieślik (senior, D-1, 270 pkt.)
4. Karol Cieślik (junior, B-2, 595 pkt.)
5. Michał Hutnikiewicz (junior, A-1, 440 pkt.)
Koło PZW Skarżysko – PKP:

1. Sławomir Stanisławski (senior, C-2, 1210 pkt.)
2. Grzegorz Szumielewicz (senior, D-2, 815 pkt.)
3. Czesław Maciąg (senior, E-1, 1625 pkt.)
4. Jakub Wieczorek (junior, B-1, 105 pkt.)

Komisja sędziowska:

1. Jacenty Jasik – sędzia główny
2. Zbigniew Mazuchowski – sędzie sekretarz
3. Michał Łubek – sędzia kontrolny
4. Jarosław Jasik – sędzia kontrolny
5. Waldemar Miernik – sędzia kontrolny
6. Piotr Żmijewski – sędzia kontrolny