55 lat Koła PZW w Suchedniowie

55latpzwSuchedniowskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego czynnie działa już ponad pół wieku. Z okazji jubileuszu 55 lat istnienia związku dnia 10 lipca zorganizowano obchody w formie wędkarskiego pikniku w połączeniu z zawodami wędkarskimi. Uroczystość miała miejsce nad suchedniowskim zalewem w miejscu zwanym tradycyjnie „pod dębem”.

O godzinie 14:00 prezes koła Mieczysław Ciszewski powitał zgromadzonych zawodników – wędkarzy oraz zaproszonych gości w osobach: burmistrza UMiG w Suchedniowie Tadeusza Bałchanowskiego, prezesa Zarządu Okręgu Andrzeja Drzazgę, dyrektora Zarządu Okręgu Czesława Grychowskiego oraz wielu zasłużonych działaczy, którzy przyczynili się w większym stopniu do rozwinięcia wędkarskiego zrzeszenia w naszym mieście. Następnie przybliżył zebranym historię powstania i działalności naszego koła.

Burmistrz UMiG Suchedniów Tadeusz Bałchanowski złożył uroczyste podziękowanie prezesowi koła za kultywowanie sportu wędkarskiego w naszym mieście oraz za długoletnią działalność w kole wędkarskim, zawodnikom zaś życzył owocnych połowów. Prezes Zarządu Okręgu PZW w Kielcach Andrzej Drzazga przekazał na ręce prezesa koła PZW w Suchedniowie Mieczysława Ciszewskiego okolicznościową statuetkę w ramach podziękowania za minione lata rzetelnej pracy na rzecz związku wędkarskiego.

Szczególnie zasłużonym wędkarzom, długoletnim działaczom naszego koła, którzy wpłynęli w znacznym stopniu na jego historię wręczono okolicznościowe medale i dyplomy.

Kolejny etap imprezy stanowiły zawody wędkarskie metodą gruntową. Po odczytaniu zasad obowiązujących na tychże zawodach przez kapitana sportowego Ryszarda Tusznio przystąpiono do losowania stanowisk. Pogoda tego dnia dopisywała jak przystało na lipiec. Zawodnicy powędrowali ze swoim osprzętem na wylosowane łowiska, a po sygnale sędziego w ruch poleciały koszyczki zanętowe.

Połowy trwały 3 godziny po czym komisja sędziowska przystąpiła do ważenia złowionych okazów. Najlepszym zawodnikiem okazał się kol. Spadło Łukasz z sumą punktów 960. Tuż za nim ulokował się kol. Dulęba Marcin o łącznej ilości punktów 570. Zaszczytne trzecie miejsce zdobył kol. Wołowiec Robert z ilością punktów 295. Pierwszą nagrodę (puchar oraz sprzęt wędkarski) otrzymał z rąk burmistrza UMiG Suchedniów Tadeusza Bałchanowskiego kol. Spadło Łukasz – zwycięzca zawodów. Nagrodę za drugie miejsce otrzymał kol. Dulęba Marcin z rąk prezesa ZO Andrzeja Drzazgi, natomiast kol. Wołowiec Robert za ulokowanie się na trzecim miejscu w zawodach otrzymał nagrodę z rąk dyrektora ZO Czesława Grychowskiego.

Po zakończeniu zawodów przystąpiono do grillowania i wspólnych pogawędek. Pogoda dopisała, rybki brały nie najgorzej. Obchody jubileuszu 55 lecia powstania koła z pewnością można zaliczyć do jak najbardziej udanych. Wędkarze mieli sporo frajdy we współzawodnictwie, a zaproszeni goście znaleźli czas na wspólne pogawędki i wspomnienia z minionych lat.