• Odłowy ryb z zalewu w Suchedniowie

Wykaz wód udostępnionych do wędkowania w 2017 r.

Wykaz wód obwodowych

Wykaz wód poza obwodowych

Wykaz wód krainy pstrąga i lipienia (wody górskie)