• akcesoria wędkarz.pro
    Akcesoria i sprzęt wędkarski

Składki w roku 2018

L.p. RODZAJ SKŁADKI KWOTA ZŁ
 

 

 

 

 

 

I.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA
1. podstawowa 86,-
2. ulgowa

– młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat

– członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW                          

– mężczyźni od 65 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

– kobiety od 60 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

 

43,-

3. uczestnik do lat 16 22,-
4. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 22,-
5. Wpisowe
– członka zwyczajnego PZW 25,-
– członka uczestnika PZW 12,-
6. Legitymacja członkowska 5,-
 

 

II.

SKŁADKA OKRĘGOWA na zagospodarowanie i ochronę wód
1. podstawowa 100,-
2. ulgowa 58,-
3. uczestnika do lat 16 26,-
 

 

 

III.

SKŁADKI OKRESOWE
– dla członka PZW
1-dniowa 20,-
3-dniowa 40,-
– dla niezrzeszonych
1-dniowa 35,-
3-dniowa 75,-
1. Sładka okręgowa upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych i górskich. Wnoszący składkę okręgową otrzymuje dokument „Zezwolenie na amatorski połów ryb” opatrzony hologramem. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2018 r. Druk jest bezpłatny.

2. Składkę członkowską i okręgową uczestnika uprawnionego do swego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Składka ta upoważnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych w całym kraju.

3. Składkę ulgową okręgową opłacają:

– odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, studenci i młodzież szkolna w wieku od 16 do 24 lat,

– mężczyźni od 65 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat,

– kobiety od 60 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat (w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek).

4. Członkowie Honorowi zwolnieni są ze składki członkowskiej oraz składek okręgowych za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

5. Ulgami nie są objęte składki okresowe.

6. Składki okresowe upoważniają do wędkowania na wodach nizinnych i górskich. Wnoszone są wyłącznie w formie przelewu bankowego, internetowego, aplikacji eOkoń zamieszczonej na stronie www.pzw.org.pl/kielce lub opłaconego na poczcie. Dodatkowo wędkarz zobowiązany jest do posiadania karty wędkarskiej, wypełnionego druku „Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką” pobranego ze strony internetowej Okręgu PZW Kielce (pzw.org.pl) i rejestru połowu zamieszczonego przy druku zezwolenia (pzw.org.pl).

Członek zrzeszony – opłacił składkę członkowską w bieżącym roku.

Członek niezrzeszony – brak opłaty składki członkowskiej w bieżącym roku – lecz musi posiadać kartę wędkarską

Uchwała Nr 27 Zarządu Okręgu PZW w Kielcach z dn. 20.11.2017 r. obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.