• akcesoria wędkarz.pro
    Akcesoria i sprzęt wędkarski

Ograniczenia na wodach PZW Okręgu Kielce w 2018 r.

OGRANICZENIA NA WODACH OKRĘGU PZW KIELCE Uchwała Nr 24 Zarządu Okręgu PZW w Kielcach

z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ograniczeń w połowach ryb na wodach Okręgu w 2018 r.

1. Zakaz wędkowania za środków pływających i stosowania wszelkiego rodzaju sprzętu pływającego służącego do nęcenia ryb na zbiornikach do 15 ha, z wyłączeniem zbiornika ZUK Stąporków.

2. Zakaz połowu ryb metodą spinningową ze środków pływających na zbiornikach powyżej 15 h w okresie od 1 stycznia do 31 maja.

3. Zakaz połowu ryb metodą trollingową oraz kuszą na wszystkich wodach Okręgu.

4. Zakaz stosowania zanęt na zbiornikach wodnych w Brodach i Wiórach.

5. Zakaz połowu ryb ze środków pływających w porze nocnej (1 godz. przed wschodem i 1 godz. po zachodzie słońca) na wszystkich zbiornikach wodnych należących do PZW O/Kielce.

6. Zakaz używania środków pływających w celach rekreacyjnych z dopuszczeniem używania środków pływających o napędzie elektrycznym lub wiosłowym na zbiorniku Podkowa w miejscowości Gacki służących do połowu i nęcenia ryb w części będącej własnością PZW.

7. Zakaz połowu ryb z wysp na wszystkich zbiornikach Okręgu.

8. Zakaz połowu ryb na rzece Morawka od upustu zbiornika do ujścia do rzeki Czarna Nida.

9. Całoroczny zakaz połowu ryb na zbiorniku Rejów po obu stronach zbiornika na odcinku od linii wysokiego napięcia do kładki na rzece Kamionka (tarlisko ryb).

10. Zakaz połowu ryb na odcinku rzeki Czarna Staszowska (po obu stronach) od zapory w dół do mostu drogowego w miejscowości Korytnica oraz wzdłuż stawów hodowlanych na rzece Mierzawa w miejscowości Krzelów i rzece Nidzica wzdłuż stawów hodowlanych w Słupowie (obręby hodowlane).

11. Na wszystkich wodach Okręgu obowiązuje:
a/ wymiar ochronny:
– karp do 35 cm i od 70 cm
– pstrąg potokowy do 30 cm (na rzece Mierzawie do 35 cm)
– okoń do 20 cm
– szczupak do 50 cm i od 90 cm
– sandacz do 50 cm i od 80 cm
– lin do 30 cm

b/ okres ochronny:
– pstrąg potokowy od 1 września do 31 stycznia.

c/ limit dobowy:
– pstrąg potokowy i lipień 2 szt. łącznie (w tym nie więcej niż 1 lipień) na wodach górskich.
– leszcz 10 szt. na dobę

12. Na rzece Mierzawie wprowadza się następujące zakazy i nakazy:
– obowiązuje używanie podbieraka oraz haczyków i kotwiczek bezzadziorowych (na odcinku „Złów i Wypuść”),
– obowiązuje zakaz brodzenia na wyznaczonych tarliskach.

13. Lokalnie – w sytuacjach szczególnych, za zgodą Zarządu Okręgu, obowiązują okresowe ograniczenia, limity dobowe i podwyższone wymiary ryb, o czym informują tablice usytuowane
na tych łowiskach.

Uchwała obowiązuje od 01. 01. 2018 r.

Źródło: pzw.org.pl/kielce

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.