• akcesoria wędkarz.pro
    Akcesoria i sprzęt wędkarski

Ogłoszenia PZW

Lokalne informacje o planowanych zawodach wędkarskich, okresowych zakazach połowu ryb itd.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie za 2015 rok

Suchedniów, dnia 13.03.2016 r. Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie za 2015 rok Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski. Przywitał przybyłych gości w osobach kol. Dariusza Miądzla przedstawiciela ZO PZW w Kielcach, Cezarego Błacha Burmistrza…
Czytaj więcej