• Odłowy ryb z zalewu w Suchedniowie

Ogłoszenia PZW

Lokalne informacje o planowanych zawodach wędkarskich, okresowych zakazach połowu ryb itd.

Towarzyskie Nocne Zawody Gruntowe

OGŁOSZENIE PZW Zarząd Koła PZW w Suchedniowie organizuje w dniach 16-17.07.2016 r. TOWARZYSKIE ZAWODY GRUNTOWE NOCNE Na czas zawodów teren zalewu od strony grobli będzie zarezerwowany. Zbiórka zawodników o godz. 17:00 „pod dębem”. Obowiązuje składka wpisowa w wysokości 15 zł.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie za 2015 rok

Suchedniów, dnia 13.03.2016 r. Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie za 2015 rok Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski. Przywitał przybyłych gości w osobach kol. Dariusza Miądzla przedstawiciela ZO PZW w Kielcach, Cezarego Błacha Burmistrza…
Czytaj więcej