Nowe godziny otwarcia biura

Ogłoszenie PZW

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Suchedniowie zawiadamia,
że biuro czynne jest:
od stycznia do maja we wtorki i piątki
godziny otwarcia 17:30 do 19:30
tel. kontaktowy: 734-188-421